Jumat, November 21, 2008

Kaidah Pokok

3 hal pokok yang harus diperhatikan umat Islam:
  • Tauhid vs Syirik
  • Sunnah vs Bid'ah
  • Ta'at vs Maksiat
Paham mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana bentuk-bentuk ketaatan, mana yang bentuk kemaksiatan.